Bejegyzés

Szülőnek lenni

Szülői Kompetenciák a Családban – Szülőcsoport

A családi életciklus váltások a családot, mint rendszert veszik igénybe. Ez a család minden tagjától változást igényel, amihez a szülői szerepben megerősítés és a szülő kompetenciáiban fejlődés szükséges.

Célja: A szülők segítése abban, hogy megelégedettebben és hatékonyabban alakítsák családi életüket. A szülőszerepben való megerősítésük a kompetenciáik fejlesztése és bővítése által.

Időtartam: fél év, kéthetente 2 óra időtartamban

Ár: 5000 Ft/alkalom

Csoportvezető: Kulcsár Krisztina család szakértő, tanácsadó, pszichoterápiásan képzett coach, mediátor

Milyen változásokra gondolunk:

 1. Az új szükségletek megjelenése bizonytalanságot, akár szorongást okoz. Ennek tudatosítása az első lépés.
 2. A szükségletek kielégítésének, mint a fejlődést segítő új feladatnak kihívásként történő elfogadása, amit a változásra való motiváció erősödése követ.
 3. A fejlődés által meghaladott dolgok elengedése, veszteségként feldolgozása.
 4. A család rendszerében a szerep- és erőviszonyok átstrukturálódása, új viselkedésmódok, új kommunikációs formák kialakítása, gyakorlása.
 5. Az újfajta családi működés által kialakult egyensúly fenntartása (a következő ciklusváltásig).

 

A szülők legfőbb kihívásai

 • Tudatosodjon, hogy a gyermekeik egészséges személyiségfejlődésének alapja a bizalmon alapuló szeretetteljes szülő-gyermek kapcsolat.
 • Értsék meg és fogadják el, hogy a boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban felnövő gyermek lesz boldog és sikeres felnőtt.
 • Rendelkezzen alapkompetenciákkal.
 • Váljon alkalmassá és nyitottá a változásra.
 • Legyen motivált a szülő szerepben való fejlődésre, az önismeretre, a tanulásban, a kompetenciák elsajátításában, s ezt az attitűdjét folyamatosan őrizze és fejlessze.
 • Fogadja el, hogy a családi életciklus váltásokra azokat megelőzően időben lehetséges felkészülni, és tegyen is érte.

 

Hogyan segíthet a kompetenciák fejlesztése?

 1. Éntudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom)
 2. Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás,)
 • Motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés,)
 1. Empátia (mások megértése, érzelmi feszültségek érzékelése,)
 2. Társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem)

Kids’ Kills módszerrel az osztály jó hangulatáért

Kids’ Kills Program

Ősztől nemcsak a szülőket, felnőtteket várjuk programjainkon, hanem a DIÁKOKAT is!
A Kids’ Kills módszer segítségével könnyedén megoldhatók az érzelmi és viselkedésbeli próblémák. A gyermekek biztonságos, egymást támogató légkörben élhetik meg a mindennapjaikat, egyszerű stresszkezelési módokat sajátíthatnak el amelyek átsegítik őket a mindennapok nehézségein.

A gyermeknevelésről

A gyermeknevelés a gyermek fogadása és várása, a reproduktív időszak (gyermekvárásra felkészülés, a fogamzás, a várandósság, a szülés és a szülést követő néhány hét), a család, a pár és a nő életében új helyzeteket, állapotokat teremt, akárhányadik gyermek is születik. Ennek a testben végbemenő változások mellett különös figyelmet kell szentelni a lelki folyamatokra és ezek egymásra hatására.

Gyermeknevelés trendek

Mindenkire számára működő recept sajnos nincs, de alapvető elvek betartásával megkönnyíthetjük ezt az örömökkel és nem mindig könnyű feladatokkal teli időszakot.  A gyermeknevelésben, mint minden másban is folyamatosak a változások. Az ötven éve érvényes nézőpontok nagy része mára már idejét múlt leginkább a társadalmi változások miatt. A kemény szigorú nevelést felváltotta a gyermeket individuumként kezelő, elfogadó hozzáállás. Alapvető a gyermeknevelésben a szeretetteljes biztonságot nyújtó légkör és az odafigyelés, odafordulás.

Adjuk oda az időnket

Az odafigyelés a legalapvetőbb meghatározója a szülő gyermek kapcsolatnak. A sok drága játék helyett a gyermek inkább az időnket és a figyelmünket igényli. Ez részben a gyermek fizikai igényeinek kielégítését jelenti, emellett fontos a társas kapcsolati igényeinek figyelembe vétele is. Nyilván fontos az evés, alvás, levegőzés, de az aktív jelenlét, játék és beszélgetés is elengedhetetlen a gyermek harmonikus személyiségfejlődéséhez.

Keressünk örömteli közös tevékenységeket

Ezt kinek-kinek magának kell kitapasztalnia mi az a közös, a szülő és a gyermek számára is örömet adó tevékenység, ami öröm és nem kötelesség a szülő számára. Ezt a gyermek igényei alakítják elsősorban és a szülő pedig a tapasztalatok alapján eldöntheti, hogy a meseolvasás, mondókázás, kreatív tevékenységek vagy a játszótéren eltöltött idő legyen hangsúlyosabb. A gyermek kicsi, de a kifinomult érzékeivel tudni fogja, hogy csupán kutya kötelességből vagy valódi örömből foglalkozunk vele. Keressük meg azokat a közös pontokat akár más kisgyermekes szülőkkel együttműködve, amelyek színesebbé teszik a közösen eltöltött időt.

Mutassuk ki a szeretetünket

Fontos hogy mutassuk ki a szeretetünket a gyermek felé fizikai szinten öleléssel, simogatással és verbálisan is. Dicsérjük, erősítsük önbizalmát bármilyen is az eredmény és főleg ne hasonlítgassuk a teljesítményét más gyermekekével. A szeretet érzése a szeretetteljes kapcsolat a gyermekkel meghatározza és átitatja a család mindennapjait. Ha szülő és a gyermek közötti szeretetkapcsolat erős, akkor a mindennapi tevékenységek nem csupán rutinból zajlanak, hanem rugalmasan folyamatosan alkalmazkodva a gyermek mindenkori igényeihez. A gyermeknevelés nem csupán egy papírforma és táblázatok alapján végrehajtott mechanikus tevékenység, hanem egy érzelmekkel teli, a gyermek minden rezdülését követő biztonságot és állandóságot nyújtó jelenlét a szülő részéről.
A gyermek magabiztossá válhat ebben a támogató légkörben és a szülő gyermek kapcsolatára egyfajta könnyedség a jellemző.

Legyünk rugalmasak

A gyermeknevelésben semmi sem határozható meg percnyi pontossággal előre. Mindig lehetnek váratlan helyzetek és a gyermekek fejlődési üteme is különbözhet. Az átlagok támpontot nyújtanak abban, hogy észrevehessük, ha van olyan terület ahol több odafigyelést esetleg speciális fejlesztést igényel a gyermekünk, de ő nem egy statisztikai adat, hogy mindent pont akkor és pont úgy csináljon, mint a többiek. Bármilyen ütemben is fejlődik a gyermek az elfogadó szeretetteljes és biztonságos légkör minden gyermek számára fontos és önmagában is teret ad a fejlődésnek.

Semmit se vigyünk túlzásba

Ha odafigyelő és szerető szülők vagyunk, akkor már elég jó szülőknek tarthatjuk magunkat. Mint mindenben itt is óvakodni kell a túlzásoktól. A mindent feláldozó, a gyermek minden rezdülését leső szülőnek nagy esélye van rá, hogy egy akaratos mindenért hisztiző kis pukkancsot neveljen. Jelöljük ki a határokat! A szeretet nem azonos a mindent a szabad a gyermeknek nézőponttal. A gyermeknek szüksége van a határokra, a szabályokra. Akkor érzi magát biztonságban, ha szülei érett felnőttként kijelölik és betartatják vele ezeket.

Legyünk következetetesek

Ez nem drákói szigor jelent, hanem következetes szabályokat, amelyeket szeretetteljes légkörben nem is nehéz betartani. A következetességet érdemes itt jobban kiemelni, mert ha vannak szabályok, amelyeket néha be kell tartani máskor pedig nem akkor azok nem szabályok és a gyermek következetesen át is fogja hágni őket. Ha büntetünk mert a gyermeknevelésből nem hiányozhat ez teljesen akkor mindig mondjuk el a gyermeknek mit és hogyan kellett volna csinálnia hogy elkerülhesse ezt.  Ügyeljünk arra is hogy a hiba amit elkövetett ne kapjon a kelleténél nagyobb hangsúlyt és a büntetés is álljon arányban vele. Ha szükséges akár a szülő is dolgozhat az önismeretén ezzel megkönnyítve a saját és a gyermek dolgát is.

Dícsérjük a gyermeket

A dicséretekkel, pozitív megerősítésekkel pedig ne takarékoskodjunk. A gyermek úgy tud bízni önmagában és abban, hogy helye van a világban, ha hozzásegítjük a sikerélményekhez és biztosítjuk róla, hogy kitartással bármit elérhet, amit csak akar. A legjobban azzal segíthetjük a fejlődését, ha semmit nem csinálunk meg helyette, amire már képes, és amire már képes, abban megerősítjük ezzel növelve a lelkesedését és önbizalmát.

A szülői példa hatalma

Ne feledkezzünk meg a szülői példamutatásról. A szülő a felnőtt, övé a felelősség, az ő példája mindennél erősebb a gyermek számára. Amit tesz az ezerszeresen fontosabb, mint amit mond, és ha ez a kettő nem fedi egymást, akkor szülőként biztosak lehetünk benne, hogy a példánk lesz a motiváló a gyermek számára és nem az amit szajkózunk. Például ha szülőként tiltjuk a dohányzást és mi magunk dohányzunk, akkor nem mondhatjuk magunkat hitelesnek és kisebb az esélye annak, hogy a gyermek majd a nemdohányzók táborát fogja, erősíteni mintha mi sem élnénk vele.

A legfontosabb mind ezekkel együtt, hogy szerető, odafigyelő légkörben nevelve gyermekünket biztosítjuk számára hogy érett felelősségteljes, értékes felnőtté válhasson. Szülőnek, anyának lenni nem mindig könnyű mégis csodálatos feladat.

 

Kapcsolatok az újdonsült családban – az első gyermek születése után

Szerző: Kulcsár Krisztina

Kedves rokonok és barátok!

Megérkeztem hozzátok 16 óra 5 perckor. Bőröm ráncos, kezem kicsi, arcom pedig most még pufi!
3600 gramm és 51 cm vagyok, szüleimnek első babájaként egy perc nyugtot sem hagyok!

Új szokások, meglepő kihívások, hatalmas öröm. Az első gyermek születése egy pár életében, a család alapításának kezdeti mérföldköve számtalan változást hoz magával. Ezekre jó ha számítunk és tudatosan készülünk. Lesz szó párkapcsolati változásokról, hogy mire figyelhetünk ezekkel kapcsolatban, illetve külön az édesanyák és édesapák szerepéről az újszülött életében.

Read more