Kinél van a karmesteri pálca?

A viselkedésünk mozgatórugói elsősorban önmagunk előtt van rejtve a környezetünknek azonban sokkal több információ áll a rendelkezésére a viselkedésünkről, mint amennyit szándékosan közölni akarunk. Ehhez tulajdonképpen még csak meg sem kell szólalnunk. Ha otthon megbántott a párunk munkába indulás előtt és mi egy bank ügyfélszolgálatán dolgozunk, tudatosan kell szabályoznunk a viselkedésünket. Nem zúdíthatjuk rá az ügyfélre a rossz kedvünket, hiszen egyrész nem ő az oka, másrészt akár az állásunkat is elveszíthetjük.

Önismereti tréning segítségével folyamatosan fejlődhet az önbizalmunk

Életünket kapcsolatok hálójában éljük, alapvető szükségletünk a társas közeg, amelyben fejlődhet önbizalmunk és jól érezhetjük magunkat. A környezetünk visszajelzései alapján végzett önvizsgálat lehetőséget kínál a változtatásra, fejlődésre, a viselkedésünk megváltoztatására. Ha tudatosan irányítjuk, mindezt elkerülhetjük, hogy bábuként sodródjunk mások kénye kedvének kiszolgáltatva, miközben negatív reakcióinkkal másokat megbántva rombolhatjuk kapcsolatainkat, amely negatív hatással lesz életminőségünkre.

Fontosak a társas kapcsolatok

Társas kapcsolataink minősége meghatározó az életminőségünk szempontjából. Hatással van a mentális és fizikai egészségünkre, teljesítményünkre, hangulatunkra és összességében az életkedvünkre. személyiségünk születésünktől fogva társas kapcsolatok révén fejlődik. Ezek alapján határozzuk meg magunkat. Önmagunk ismerete nélkül lehetetlen feladattá nő a kapcsolatépítés, a meglévő kapcsolataink működtetése, a közösségben való működésünk.

Ha valaki nem képes alkalmazkodni, mindig mindent kritizál, akkor a közösség el fogja engedni, mert nem tudja, vagy nem akarja a visszajelzéseket értelmezni. A jelenlétét a közösség kellemetlennek majd nemkívánatosnak fogja tartani és akár ki is zárhatja.

A magánéletünk problémáit helyén kell kezelni

A magánélet, a magánéleti megoldani valóink kizárása a munkahelyen kikerülhetetlen és ez a megfelelő szintű önismeret hiányában probléma lehet minden érintettnek. Az ügyfélszolgálati munkatárs nem engedheti meg magának, hogy türelmetlen legyen az ügyféllel bármi oka is lenne rá ellenkező esetben még az állásától is elbúcsúzhat.
Az életben, a mindennapokban való helyálláshoz meg kell tanulnunk tisztelni a mienktől eltérő magatartásformákat. A megértésünkkel, olyan emberekkel dolgozhatunk együtt, akikkel korábban ez lehetetlennek látszott. Ha képessé válunk ezeknek a viselkedésformáknak a megértésére és elfogadására valamint meg tanuljuk felismerni és kezelni a bennünk keletkező erre adott reakciót nagy tereket nyithatunk együtt. Számos új lehetőséget kaphatunk, és szívesen dolgoznak majd együtt velünk mások is.

Az önismereti tréning beindítja a fejlődési folyamatokat

Az önismereti tréning beindítja a fejlődési folyamatokat így a résztvevők tovább tudnak dolgozni magukon a hétköznapi helyzetek során. A folyamat során a résztvevők segítséget kapnak abban, hogy a bennük rejlő képességeket, tudást és tapasztalatokat a lehető leggyümölcsözőbben használják fel önállóan a céljaik megvalósításának érdekében. A felelősség és a feladatok elvégzése minden esetben az adott személyé marad. A segítő tréner nem veszi át azokat. A fejlődés és változás a személy elköteleződése nyomán a saját belső erőforrásai mozgósításával következhetnek be.