Családi életre nevelés

A családi életre nevelés fontossága

 

A fiatalokat sokféle hatás éri, ezért, ha szeretnénk, hogy kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak, akik harmonikus családi életet tudnak teremteni maguknak ebben támogatnunk kell őket. Erre az egyik lehetséges megoldás a családi életre nevelés az iskolában. A gyermekek képzett szakemberektől az életkori sajátosságaiknak megfelelő tájékoztatást az önismeret, szerelem, párválasztás a házasságra való felkészülés kérdéseiben. A téma izgalmas a gyermekek számára és olyan kérdéseikre is választ kaphatnak, amelyekre otthon talán nem mernek rákérdezni. A pedagógus számára is értékes információk kerülnek a felszínre a gyermekről, érhetőbbé válnak különböző viselkedési mintázatok. A bizalomteljes légkör, amely a családdal kapcsolatos kérdések megbeszélése alatt kialakul kiterjed az iskolai élet más területeire is.

A családi életre nevelés főbb irányelvei

Minél mélyebb önismeret, az erősségek elismerése, a gyengébb pontok fejlesztési lehetőségei, pozitív jellemformálás, egészséges személyiség kialakítása, különféle családmodellek bemutatása. Az iskola és a család közös feladata az értékadó normák megteremtése, bár sajnos ez napjainkban gyakran az iskolára marad. Ennek az egyik oka, hogy egyre növekszik az egyszülős családok száma, ahol egyrészt hiányzik valamelyik szülői minta és a meglévő sem klasszikus, hiszen egyedül kell olyan szerepeket alakítani a szülőnek, ami egyébként klasszikus esetben a két szülőé lenne. Ez nem teszi könnyűvé a gyermek számára nemi szerepekkel való azonosulást.

A megfelelő minta hiánya

A probléma gyökere gyakran ott található, hogy sok gyermek már kicsi korában sem kapja meg a megfelelő neki járó törődést (szeretet, helye-helytelen viselkedés elkülönítése, együttélési szabályok, tiszteletadás, egymáshoz való alkalmazkodás) amelyek kiindulásul szolgálhatnának. ennek a legfőbb oka az, hogy már a szülő sem kapta meg mindezt maradéktalanul és így nincs hozzá mintája, ami alapján átadhatná ezt a fajta tudást. Külső szakemberek bevonásával, illetve az iskolai pedagógusok speciális képzésével megoldhatók ezek a feladatok.

Mi a családi életre való alkalmasság?

A családi életben a szülők adják a gyermek számára a mintát. szeretet, elfogadás, őszinteség. Ezek minták adják az alapot arra, ahogyan majd a gyermek a saját családi életét alakítja, ezért nagyon fontos milyen mintát adunk a gyermekeinknek. Ez az átadás-átvétel jórészt tudattalanul zajlik. A szülő amikor egy bizonyos módon viselkedik egy adott élethelyzetben, nem is gondol rá, hogy ő most mintául szolgál a gyermeke számára. A szülők számára nagyon fontos a mintaadás tényének a tudatosítása.

A felgyorsult világ a mai társadalom működése szükségessé teszi a családi életre nevelés témájával való intenzívebb foglalkozást az iskolában, mert a szülőnek nincs elegendő ideje és/vagy türelme a gyermekével való bizalomteljes kapcsolat kialakítására. A testi lelki nevelés terén a gyermekek koncentrikus módon életkori sajátosságaiknak megfelelően kapják meg az aktuális érettségi szintjüknek megfelelő információkat.

A kényes témák is sorra kerülnek

Ahhoz, hogy ezek az esetenként kényes témák, mint a nemiség és szexualitás is pirulás és nevetgélés nélkül megbeszélhetők legyenek alap a jó kapcsolat a gyerekekkel és a hitelesség, hiszen a pedagógus minden megnyilvánulásával nevel. Talán ezek a témák a legnehezebben tárgyalhatók a pedagógus számára, ezért célszerű a lányokkal és fiúkkal külön feldolgozni a témát, mert úgy bátrabban mernek kérdezni. A gyermekeket magzavarhatja a sokféle információ, mert mást lát otthon, mást a médiában és megint mást az iskolában, ezért a pedagógus egyik fő feladata, hogy biztos támasz legyen, akihez bármikor lehet kérdéssel fordulni vagy tanácsért menni, akár kényesebb témákban is. Mindezt pedig a legnagyobb tapintattal kezelje és a megfelelő diszkréció, titoktartás is nagyon fontos. A gyermeknek éreznie kell a pedagógus szeretetét és hogy teljes mértékben megbízhat benne.