Bejegyzés

Szülőnek lenni

Szülői Kompetenciák a Családban – Szülőcsoport

A családi életciklus váltások a családot, mint rendszert veszik igénybe. Ez a család minden tagjától változást igényel, amihez a szülői szerepben megerősítés és a szülő kompetenciáiban fejlődés szükséges.

Célja: A szülők segítése abban, hogy megelégedettebben és hatékonyabban alakítsák családi életüket. A szülőszerepben való megerősítésük a kompetenciáik fejlesztése és bővítése által.

Időtartam: fél év, kéthetente 2 óra időtartamban

Ár: 5000 Ft/alkalom

Csoportvezető: Kulcsár Krisztina család szakértő, tanácsadó, pszichoterápiásan képzett coach, mediátor

Milyen változásokra gondolunk:

 1. Az új szükségletek megjelenése bizonytalanságot, akár szorongást okoz. Ennek tudatosítása az első lépés.
 2. A szükségletek kielégítésének, mint a fejlődést segítő új feladatnak kihívásként történő elfogadása, amit a változásra való motiváció erősödése követ.
 3. A fejlődés által meghaladott dolgok elengedése, veszteségként feldolgozása.
 4. A család rendszerében a szerep- és erőviszonyok átstrukturálódása, új viselkedésmódok, új kommunikációs formák kialakítása, gyakorlása.
 5. Az újfajta családi működés által kialakult egyensúly fenntartása (a következő ciklusváltásig).

 

A szülők legfőbb kihívásai

 • Tudatosodjon, hogy a gyermekeik egészséges személyiségfejlődésének alapja a bizalmon alapuló szeretetteljes szülő-gyermek kapcsolat.
 • Értsék meg és fogadják el, hogy a boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban felnövő gyermek lesz boldog és sikeres felnőtt.
 • Rendelkezzen alapkompetenciákkal.
 • Váljon alkalmassá és nyitottá a változásra.
 • Legyen motivált a szülő szerepben való fejlődésre, az önismeretre, a tanulásban, a kompetenciák elsajátításában, s ezt az attitűdjét folyamatosan őrizze és fejlessze.
 • Fogadja el, hogy a családi életciklus váltásokra azokat megelőzően időben lehetséges felkészülni, és tegyen is érte.

 

Hogyan segíthet a kompetenciák fejlesztése?

 1. Éntudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom)
 2. Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás,)
 • Motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés,)
 1. Empátia (mások megértése, érzelmi feszültségek érzékelése,)
 2. Társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem)